Wat is Kinesiologie?

“Kinesiologie is maatwerk. Samen kijken we naar jouw situatie en de zaken die jij belangrijk vindt om aan te pakken.”

Kinesiologie betekent letterlijk ‘de bewegingsleer’ en is in de jaren 60 ontwikkeld door chiropractor George Goodheart. Het is een therapievorm waarbij het lichaam wordt ingezet om bepaalde blokkades op te sporen. Dit wordt gedaan aan de hand van spiertesten. Bij een spiertest wordt er een lichte druk op het lichaam uitgeoefend -meestal arm of been-, om te kijken of de spier in balans is. Een spier die in balans is, valt namelijk als het ware in een slot. Veel blokkades spelen zich op onbewust niveau af en op deze manier kunnen we ze bewust maken. Zo kunnen er inzichten ontstaan en dit zorgt er weer voor dat je weet waar de oplossing gezocht kan worden. Dit maakt het een stuk makkelijker om veranderingen aan te brengen en om zo je doel te kunnen bereiken. 

Vanuit Kinesiologie benader je het lichaam holistisch. Met andere woorden: het lichaam wordt als één geheel beschouwd en dat betekent dat de oorzaak van een klacht wellicht ergens anders vandaan kan komen, dan dat voor de hand ligt. We maken hierin de volgende onderverdeling:

  • Structuur: het fysieke lichaam, zoals huid, botten, spieren, pezen en dergelijke.
  • Biochemie: voedselvertering en stofwisseling.
  • Emotie: de gevoelswereld.
  • Energetisch: deze werkt overkoepelend over de andere 3 aspecten heen. 

Concreet betekent dit dat we onder andere gebruik maken van fysieke oefeningen, voeding, acupressuur, wervelreflex, meridianen, stress release, technieken uit NLP, en nog veel meer.

Door de correcties die worden toegepast én de inzichten die zijn ontstaan tijdens het consult zal het zelfherstellend vermogen geactiveerd worden, zodat de klachten kunnen verdwijnen.